skip to Main Content

Zápis z výroční členské schůze
oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Holice

ze dne 28.12.2022

Přítomno: 16 členů
Omluveno: 15 členů
Výroční členská schůze byla usnášení schopná

Program:

  1. Zhodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2022
  2. Volba nového výkonného výboru oddílu stolního
  3. Zhodnocení činnosti oddílu stolního tenisu provedl p. René Koubek. K přednesené zprávě o činnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. Proběhla krátká diskuse.
  4. Dále se přítomní zabývali volbou nového pětičlenného výboru oddílu stolního tenisu. Výbor byl zvolen v tomto složení: René Koubek, Jiří Košťál, Zdeněk Socha, Tomáš Andrlík a Martin Mádlo.

Předsedou oddílu byl zvolen p.René Koubek (13-ti hlasy)
Místopředsedou oddílu byl zvolen p.Jiří Košťál (9-ti hlasy)
Zástupcem oddílu stolního tenisu do výkonného výboru TJ Jiskry Holice pro nové volební období je p.René Koubek.

Všichni zvoleni souhlasili a budou plnit úkoly v oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Holice.

Zápis ze schůze byl zapsán zapisovatelem: Zdeněk Socha

V Holicích dne 28.12.2022

This Post Has 0 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top